Členské příspěvky na rok 2019
Výše členského příspěvku pro sportovce, který se účastní alespoň jednoho republikového závodu v roce 2019 je 500 Kč. Členi, kteří navštěvují sportovní kroužky v SKK Brno, z. s. a ostatní členi, uhradí členský příspěvek ve výši 100 Kč. Děti a mládež do 23 let, kteří se nezúčastní žádného republikového turnaje nebo závodu, členský příspěvek neplatí. Platbu proveďte nejpozději do 14. 3. 2019 na účet Sportovního klubu Kociánka, z. s. 2028931359/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno, příjmení a rok narození sportovce, za kterého je platba provedena.