Vize SKK Brno
Hlavní myšlenkou, proč založit sportovní klub SKK Brno, bylo dopřád handicapovaným lidem sportovní vyžití. Sport handicapovaných považujeme jako jeden z efektivních nástrojů pro postupnou integraci handicapovaného jedince do společnosti.

Základní cíle klubu jsou:

       
  • Rozšířit členskou základnu o nové aktivní sportovce.
  • Dostat se do povědomí nezúčastněných lidí ve městě Brně a okolí.
  • Navázat spoluráci s oddíly zdravých sportovců.
  • Dávat našim členům veškerý komfort, který by jím pomohl k lepším výkonům.
  • Poskytovat nadále pro klienty Centra Kociánka volnočasové aktivity.